სარეგისტრაციო ფორმა

სახელი, გვარი
რეგიონი / ქალაქი /სოფელი
ორგანიზაცია/ უწყება/ კომპანია
თანამდებობა
ტელეფონი*
მობილური
ელ-ფოსტა
ვებ-გვერდი

მსურს სიტყვით გამოსვლა/პრეზენტაციის გაკეთება (მოხსენებები და პრეზენტაციები შეირჩევა თემების და სესიების მიხედვით. წარმოდგენილ პრეზენტაციაზე დასტურს მსურველი მიიღებს ელექტრონულად, 12 ოქტომბრამდე )

ვგეგმავ დავესწრო:

კონფერენციას სრულად , 19 და 20 ოქტომბერს
კონფერენციას მხოლოდ პარასკევს , 19 ოქტომბერს

ვგეგმავ, 20 ოქტომბერს გასვლით სამუშაო ექსკურსიაში მონაწილეობას მთიან აჭარაში, კერძოდ:

ღვინის ტური ქედაში
ისტორიულ- ეთნოგრაფიული ტური მაჭახლის ხეობაში

მოგზაურობასთან დაკავშირებულისაკითხები
გთხოვთ, მიუთითოთ ბათუმში ჩამოსვლის/ გამგზავრების დრო, სასტუმროში განთავსების ტიპი. სასტუმროში განთავსების ხარჯები ანაზღაურდება მხოლოდ უცხოელი და ქართველი ( მთიანი აჭარა, საქართველოს სხვა რეგიონები) სპეციალურად მოწვეული მომხსენებლებისათვის.

სასტუმროს ჯავშანი

ჩამოსვლა:

ჩამოსვლის თარიღი / დრო/ ადგილი

გამგზავრება:

ჩამოსვლის თარიღი / დრო/ ადგილი

ინფორმაცია თქვენი ან ორგანიზაციის გამოცდილების, მუშაობის შესახებ სოფლის ტურიზმის სფეროში:

თუ გაქვთ დამატებითი ინფორმაცია /რეკომენდაცია ან კითხვა:

თარიღი :