სარეგისტრაციო ფორმა

სახელი, გვარი
რეგიონი / ქალაქი /სოფელი
ორგანიზაცია/ უწყება/ კომპანია
თანამდებობა
ტელეფონი*
მობილური
ელ-ფოსტა
ვებ-გვერდი

მსურს სიტყვით გამოსვლა/პრეზენტაციის გაკეთება ( )

ვგეგმავ დავესწრო:

კონფერენციას სრულად , 20 და 21 სექტემბერს
კონფერენციას მხოლოდ პარასკევს , 20 სექტემბერს
კონფერენციას მხოლოდ შაბათს , 21 სექტემბერს

ვგეგმავ, 21 სექტემბერს გასვლით სამუშაო ექსკურსიაში მონაწილეობას მთიან აჭარაში, კერძოდ:

ბათუმის ბოტანიკური ბაღი და სოფელი სახალვაშო

მოგზაურობასთან დაკავშირებულისაკითხები
გთხოვთ, მიუთითოთ ბათუმში ჩამოსვლის/ გამგზავრების დრო, სასტუმროში განთავსების ტიპი. სასტუმროში განთავსების ხარჯები ანაზღაურდება მხოლოდ უცხოელი და ქართველი ( მთიანი აჭარა, საქართველოს სხვა რეგიონები) სპეციალურად მოწვეული მომხსენებლებისათვის.

სასტუმროს ჯავშანი


ჩამოსვლა:

ჩამოსვლის თარიღი / დრო/ ადგილი

გამგზავრება:

ჩამოსვლის თარიღი / დრო/ ადგილი

ინფორმაცია თქვენი ან ორგანიზაციის გამოცდილების, მუშაობის შესახებ სოფლის ტურიზმის სფეროში:

თუ გაქვთ დამატებითი ინფორმაცია /რეკომენდაცია ან კითხვა:

თარიღი :