სოფლის ტურიზმის მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია
„სოფლად ცხოვრება, როგორც ტურისტული პროდუქტი“

20-21 სექტემბერი 2019, ბათუმი

 

 

გადმოწერე კატალოგის PDF ფაილი

Copyright © 2015-2020 - ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო