ევროპის სოფლის ტურიზმის ფედერაციის - EuroGites ასამბლეა და სოფლის ტურიზმის მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია

წინასწარი პროგრამა


ევროპის სოფლის ტურიზმის ფედერაციის-EuroGites ასამბლეის წინა სამუშაო დახურული შეხვედრა. ასამბლეაზე დასწრება შეუძლია მხოლოდ „EuroGites“ წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს.

 • კონფერენციის მონაწილე დელეგატების ჩამოსვლა

  სტუმართა ტრანსპორტირება ბათუმში

  სასტუმროში დაბინავება

  ქალაქის გაცნობითი ტური

  ვახშამი


 • 09:00-09:30

  რეგისტრაცია

 • 09:30-10:00

  კონფერენციის ოფიციალური გახსნა

 • 10:00-11:30

  I სესია: ჩემი წარმატებული ისტორიები სოფლად

 • 11:30-12:00

  ყავაზე შესვენება

 • 12:00-13:30

  II სესია: ტურიზმის პოლიტიკა და რეგულაციები

 • 13:30-14:30

  ლანჩი

 • 14:30-15:30

  III სესია: ღვინო და გასტრონომია, როგორც სოფლის ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი კომპონენტი

 • 15:30-16:00

  ყავაზე შესვენება

 • 16:00-17:30

  IV სესია: ბლოგოსფერო

 • 17:30-18:30

  თავისუფალი დრო

 • 18:30-18:45

  შეკრება და გამგზავრება გალა ვახშამზე

 • 19:15-23:00

  გალა ვახშამი ქალაქგარეთ, ფოლკლორული შოუსა და ცოცხალი მუსიკის თანხლებით


 • 10:00-11:30

  V სესია: ავთენტურობა თუ თანამედროვეობა

 • 11:30-12:00

  ყავაზე შესვენება

 • 12:00-13:00

  VI სესია: აგროტურიზმი - დასვენება, განვითარება და ემოციები

 • 13:00-14:00

  ლანჩი

 • 14:00-14:50

  თავისუფალი დრო

 • 14:50-15:00

  შეკრება და გამგზავრება ექსკურსიაზე

 • 15:00-20:00

  გასვლითი სამუშაო ექსკურისია აჭარის ტურისტულ მარშრუტებზე


 • 11:00

  გამგზავრება

Copyright © 2015-2020 - ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო